Registre d'activitats de tractament de la UIB

El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, exigeix la creació d‘un Registre d’Activitats de Tractament, que recull, entre d’altres, la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació, i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades.

Protocol de creació de nous fitxers

En el cas que es consideri necessari incorporar un nou fitxer en el Registre d’Activitats de Tractament haureu de seguir el següent Protocol:

  1.  El Responsable del tractament de les dades personals haurà d’emplenar i signar la següent sol·licitud:
  2.  La DPO analitzarà el formulari i si tot és correcte, signarà i comunicarà la resolució a l’interessat.
  3.  El fitxer s’incorporarà dins del Registre d’activitats de Tractament.
  4.  Qualsevol modificació que pugui alterar la informació que conté aquest  model emplenat, s’haurà de posar en coneixement de la delegada de protecció de dades de la UIB per tal d’actualitzar el Registre d’Activitats de Tractament.

No es poden dur a terme activitats que no estiguin inscrites al Registre d’activitats de tractament (RAT). Com a responsables del tractament, teniu la tasca de demanar a la delegada de protecció de dades (DPO) la inscripció de la vostra activitat al RAT.

Registre d'activitats de tractament de la Universitat de les Illes Balears

Registre d'activitats de tractament permanent

 Codi  Nom fitxerFormat
CODI 001 Peticions d'estades curtes per formularipdf.
CODI 002 Recursos Humans de la UIBpdf.
CODI 003 Registre Generalpdf.
CODI 004 Videovigilànciapdf.
CODI 005 Estudiants de postgrau i doctoratpdf.
CODI 006 Sindicatura de Greugespdf.
CODI 008 Portal de voluntariat a la UIBpdf.
CODI 009 Servei Lingüísticpdf.
CODI 011 LINCC UIBpdf.
CODI 013 Servei d'Alumnespdf.
CODI 014 Estudiants de pregraupdf.
CODI 015 Estudiants de postgraupdf.
CODI 016 PDIpdf.
CODI 017 PASpdf.
CODI 018 Nòminespdf.
CODI 019 Servei d'Informaciópdf.
CODI 020 Servei de Prevenciópdf.
CODI 021 Servei Mèdicpdf.
CODI 022 Informació i suport a PNEpdf.
CODI 023 Edifici Sa Rierapdf.
CODI 024 Servei d'Activitats Culturalspdf.
CODI 025 Edicions UIBpdf.
CODI 026 IUNICSpdf.
CODI 029 Personal de l'IFISCpdf.
CODI 032 Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP)pdf.
CODI 033 PDI_FFILpdf.
CODI 039 Sempre UIBpdf.
CODI 040 Servei de Comunicació, Promoció i Imatgepdf.
CODI 041

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

pdf.
CODI 042 OUSISpdf.
CODI 047 Gestió de les pràctiques externes del màster de Salut Laboralpdf.
CODI 048 Assessoria Jurídicapdf.
CODI 049 Convenispdf.
CODI 050 Gestió de processos de selecció de personalpdf.
CODI 051 Directori telefònic UIBpdf.
CODI 052 Bústia de contacte de la seu electrònicapdf.
CODI 053 Bústia de queixes i suggerimentspdf.
CODI 054 Gestió de la formació del personal d'administració i serveis pdf.
CODI 055 Gestió de certificats electrònics de persona física (FNMT)pdf.
CODI 056 Tractament de dades personals PAS intercanvipdf.
CODI 057 Expedients judicialspdf.
CODI 059 Expedients disciplinarispdf.
CODI 060 Processos electoralspdf.
CODI 061 Consell de Governpdf.
CODI 062 Claustre universitaripdf.
CODI 065 Control de fitxatges del PASpdf.
CODI 066 Bústia de comentaris i suggeriments del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmicapdf.
CODI 083IRIE pdf.
CODI 087Canal d'integritatpdf.
CODI 088Bústia de comentaris i suggeriments: declaració institucional antifrau de la UIBpdf.
CODI 090Apoderamentspdf.
CODI 091Funcionaris Habilitatspdf.
CODI 093Punt d'Atenció a la Comunitat Universitària (PACU)pdf.
CODI 094Canal de denúncies antifrau de la UIBpdf.
CODI 100Ús dels punts de càrrega de cotxes elèctricspdf.

 

 

Registre d'activitats de tractament temporals

 Codi  Nom fitxerFormat
CODI 007Actituts VGpdf.
CODI 010TRAMAPpdf.
CODI 012Inscrits i participants en les XXVI Jornadas de Investigación de la Universidades españolaspdf.
CODI 027Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmicspdf.
CODI 028Laboratori de Sistemàtica Humanapdf.
CODI 030Estudi Frecuencia de consumo de alimentospdf.
CODI 031miARN-milk y miARN-babypdf.
CODI 034Exercici terapèutic mitjançant joc seriós en dispositius mòbils per a la rehabilitació cervicalpdf.
CODI 035Estudi sobre l'associació entre el trastorn específic del llenguatge i l'assetjament escolarpdf.
CODI 036

Violència de gènere i maltractament animal

pdf.
CODI 037

Moodle_17_18_UIB

pdf.
CODI 038

UniESociedad-Art EDU2017-84750-R (MINECO/AEI/FEDER, UE)

pdf.
CODI 043Deshabituació del tabac en pacients hospitalitzats: Eficàcia d'un programa d'intervenció intensiva mitjançant APPpdf.
CODI 044Ajuda-VAWpdf.
CODI 045 ProjecteACTITUD: Anticonceptius i incontinència urinària en dones esportistes atletespdf.
CODI 046Control motor per a predir lesions de genoll en bàsquet i rugbypdf.
CODI 058Reciclatgepdf.
CODI 063COLEX-TESTpdf.
CODI 064METAHEALTH-TESTpdf.
CODI 067La cultura de la contenció física en el pacient geriàtrico: perspectiva dels professionals de mitja estada a Mallorcapdf.
CODI 068 Estudi sobre PCOMS (sistema de socis per a la gestió del canvi)pdf.
CODI 069Validació d'una App Iphone per al mesurament del ROM i de la propiocepció articularpdf.
CODI 070 MAR-GENpdf.
CODI 071 BackFit Apppdf.
CODI 072 SCT_Neuro_Assumpciopdf.
CODI 073Programa de competència familiar (PCF-AFECT)pdf.
CODI 074Generativitat en persones LGTBIpdf.
CODI 075App MansCarapdf.
CODI 076Binomi envelliment-dolor: bases neurals dels mecanismes del dolor en majorspdf.
CODI 077Diagnosi sobre la realitat de les persones trans * en l'àmbit laboral i en Illes Balearspdf.
CODI 078Diagnosi sobre la realitat de les persones trans * profes en l'àmbit laboral i en Illes Balearspdf.
CODI 079(SeVic-19) Les "segones víctimes" de la COVID-19: Impacte en professionals del sistema sanitari públic balear i estratègies davant situacions de shock pdf.
CODI 080Efectivitat i seguretat de la radiofreqüència no ablatiu en el tractament de prolapses pdf.
CODI 081Determinants i trajectòries de les conductes addictives en joves adults pdf.
CODI 082 Estudi IB4395-20-PI pdf.
CODI 084Llacunes de coneixement i necessitats formatives en relació amb la rehabilitació digital pdf.
CODI 085miRNAprem pdf.
CODI 086Base de dades d'un biobancpdf.
CODI 089II Jornada Universitària sobre Investigació amb Perspectiva de Gènere a la UIBpdf.
CODI 092FAUVCTF2022 pdf.
CODI 095The Break4Brain Projectpdf.
CODI 096Realitat virtual per a afrontar avaluacions acadèmiques: efectes en l'estrèspdf.
CODI 097Estudi del paper de la dieta en la fibrosi pulmonar idiopàticapdf.
CODI 098Base de dades de candidats i participants a l'assemblea ciutadana pel clima de Mallorcapdf.
CODI 099Estudi sobre la situació de la investigació infermera a les Illes Balearspdf.
CODI 101Projecte IRIE Competències alumnatpdf.
CODI 102Avaluació de competències culturals en el Grau en Fisioteràpiapdf.

 

 

Inventari del registre d'activitats de tractament